Blomsterkraft

SNITTBLOMSODLING

Hållbart och härodlat
med hänsyn till naturen och säsong

Självplock - Buketter - Bröllop - Event - Workshops

@cirkusbank på Instagram
blomsterkraft.com
johanna@cirkusbank.se

Kabbarps Smedjeväg 7-10
232 52 Åkarp hos Classicum